Προσφορές

  • Για το δεύτερο παιδί  έκπτωση 10%.
  • Το τρίτο παιδί δωρεάν εάν   και τα τρία   παιδιά φοιτούν ταυτόχρονα.
  • Έκπτωση  10% στο συνολικό ποσό των διδάκτρων που θα προεξοφληθούν.
  • Για τα παιδιά που έχουν χάσει τον ένα γονέα  έκπτωση  20%.
  • Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής για τους μαθητές του σχολείου μας.
  • Παρέχουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα να συντομεύσουν κατά ένα, δύο ή και τρία έτη το συνολικό χρόνο εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας.
  • (ΝΕΟ) Προσφέρουμε για την νέα σχολική χρονιά 2016-17 έκπτωση έως και 30% για τις νέες μας εγγραφές στην Α’ και Ε’ τάξη των αγγλικών.