Πληροφορική

  • Από το 2008 στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ροζάκη παραδίδονται μαθήματα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Πιστοποιήσεις σε όλες τις διαθέσιμες ενότητες.
  • Πτυχία αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ.
  • Προσφέρουμε από τα οικονομικότερα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες.
  • Για ενήλικες το πρόγραμμα μας είναι απολύτως ευέλικτο.
  • Ο ώρες εξάσκησης χωρίς καθηγητή είναι δωρεάν.

Για εξάσκηση από το σπίτι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους που περικλύουν υλικό χρήσιμο για το κομμάτι της εξέτασης:

TEST4U Online

Σήμερα θα διεξαχθεί εξέταση Keycert στης 17:00 με 20:00 όσοι συμμετέχουν παρακαλούνται όπως προσέλθουν μισή ώρα νωρίτερα της εξέτασης.