Εξετάσεις

Oι εξετάσεις στηρίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο – Common European Framework – που αφορά σε όλες τις γλώσσες.

Για την ΑΓΓΛΙΚΗ τα επίπεδα των πιστοποιητικών είναι :

 • Α1 – τρίτη τάξη αγγλικών
 • Α2 – τετάρτη τάξη αγγλικών
 • Β1 (Πριν τη Lower) – πέμπτη τάξη
 • Β2 (Lower) – έκτη τάξη
 • C1 (πριν το Proficiency)
 • C2 Proficiency

accueil_language_accreditation_CEFR

Το Β2 βεβαιώνει ότι ο κάτοχος του μπορεί να επικοινωνήσει αρκετά καλά σε βασικά θέματα.
Το πτυχίο C2 δηλώνει ότι ο γνώστης της Αγγλικής σε αυτό το επίπεδο μπορεί να επικοινωνεί με ευχέρεια και ακρίβεια, διατυπώνοντας λεπτές νοηματικές αποχρώσεις ακόμα και σε σύνθετα θέματα.

Αντίστοιχα είναι τα πιστοποιητικά στη ΓΑΛΛΙΚΗ:

 • Delf A1 Delf A2
 • Delf B1 – Μέτρια Γνώση, Delf B2 – Καλή Γνώση
 • Dalf C1 – Πολύ Καλή Γνώση, Dalf C2 – Αριστη Γνώση
 • Sorbone C2++ – Ανώτατο Επίπεδο

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ:

 • Α1 Α2
 • Β1 Β2 – Geothe Zertifica
 • C1 C2 – GDS ( Grobes Deutsch Sprachdiplom)